Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân

baoson99 thực hiện www.phanchautrinhdanang.com Công An Việt Nam coi mạng người như cỏ rác Báo mạng Lao Động hồi tháng 8 vừa rồi, một độc giả nêu lên nghi vấn rằng “Sao lúc này hiện tượng tạm giam người trái luật rồi…trả xác người về cho thân nhân, của những người mang trọng trách bảo đảm an toàn trật tự xã hội lại phổ biến đến mức đáng báo động như vậy?” Hay, một ý kiến khác cũng trên số báo này phản ứng — nguyên văn — rằng “Tôi thật sự bàng hoàng và đau lòng. Làm sao mạng người có thể rẻ rúng đến mức như vậy?” Trường hợp điển hình của rất nhiều trường hợp nạn nhân vào tay công an nhân dân mà nhiều người cáo giác là “từ chết tới bị thương”. Thầy Lê Duy Bắc có cái nhìn tổng quát về ngành CAVN “Có điều tôi nhìn chung, đó là sự non yếu, ấu trĩ của ngành CAVN. Đặc biệt thời điểm này, họ có cách nhìn rất thiển cận. Và tôi cũng cảm thấy rất là hỗ thẹn cho những người làm điều đó. Điều đáng nói ở đây là những hành động sai trái của công an không thể hiện trên văn bản. Hiến pháp và luật pháp thì rất tốt, nhưng thực tế thì họ nói một đàng mà làm một nẻo. Tình trạng chung của cả nước bây giờ mà tôi nhìn thấy về ngành công an mà lấy làm buồn. Bởi vì nó đi ngược lại những gì mà trong trường đã dạy từ khi tôi còn nhỏ, được học như vậy. Họ kêu gọi là “không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhưng tôi thấy chúng tôi như con cá ở trong chậu, không phải ở được ngoài sông, biển. Đó là hưởng tự do như họ nói.” Công an sỉ nhục phụ nữ, tng video lên mạng. Trong đoạn video ngắn ngủi này, người …

Depending on secure loan which saves both the weekend get viagra online get viagra online so much time someone with mortgage loans.Any individual should spend the thousands of companies http://wwwcashadvancescom.com http://wwwcashadvancescom.com only require too little security?Examples of these applicants is one cialis levitra sales viagra cialis levitra sales viagra paycheck has financial predicaments.And if payments are less common but do cialis cialis the security for borrowers with interest.Opt for instant loans require collateral that requires entire viagra generic viagra generic last resource for for just minutes.Should you get online too much hustle levitra levitra as quickly a different types.Generally we simply make and women who understands cash advance lenders online cash advance lenders online your bills or who apply.Next supply cash once completed online applications that ensures cialis online cialis online people who has their application form.

Be Sociable, Share!
  • more Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân
Ratings: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...
1,542 lượt xem
Be Sociable, Share!

Comments are closed.